Our Companyхийл хөгжмийн чавхдас

Манай байгууллага

Манай байгууллага дэлхийд тэргүүлэгч хөгжмийн зэмсэгний чавхдас боловсруулдаг бөгөөд 1950 оноос хойш үйл ажиллагаагаа албан ёсоор явуулж байгаа, Английн уламжлалт аргаар морины хялгасан чавхдасыг дээр үеэс хийж ирсэн уламжлалтай.

 Бид чавхдас хийх гол материал болох морины хялгасаа дэлхийн олон орноос импортолдог хамгийн нэр хүндтэй байгууллага бөгөөд ирээдүйд ч уг чанараа хадгалахыг эрмэлзэж байна.

 Сайн чанарын хөгжмийн зэмсэг үйлдвэрлэхэд зориулж бид хялгасаа сонгохдоо маш өндөр төвшинд нарийн шалгаж авдаг тул нийлүүлэгч талд өндөр шаардлага тавих болно.

Нийлүүлэгч байгууллага

Нийлүүлэгч байгууллага нь итгэл найдвартай, дээд зэргийн чанартай хялгасыг Монгол улс эсвэл Хятад улсаас нийлүүлэх, байнгын түнш байх ёстой.

Морины хялгас нь цагаан морины сүүлнээс хяргаж авсан, ямар нэгэн химийн бодис, керосин огт ашиглаагүй, төрөлхийн цагаан өнгөтэй байх, цав цагаанаас өөр шаргал юмуу өөр төрлийн бусад өнгийн үс хэрэв байвал цэвэрлэгдсэн байх хатуу шаардлага хангасан байх ёстой.

Жич: дээрх шаардлагыг хангаагүй хялгасны багцыг бид буцаан явуулах бөгөөд шаардлага хангасан нөхцөлд л хүлээн авах болно. Буцах илгээмжний зардалыг бид хариуцахгүй болно.

Бизнесийн нөхцөл, шаардлага

Болзол хангасан байгууллага нь бүтээгдэхүүний чанарыг төлөөлүүлэн тестер болгож 250 гр сүүлний хялгасыг үнэгүй ирүүлнэ. Энэхүү тестер нь бусад багц хялгасний хэсэг байх бөгөөд ямяр нэгэн илүүдэл химийн бодис агуулаагүй байна. Хэрэв өндөр шаардлага хангасан нөхцөлд бид анхны захиалга болгон 2 кг хялгас авч дахин олон цагаар нягтлан хянана.

Улмаар шаардлага хангасан нөхцөлд төлбөрийг хийх ба цаашид бид 5 кг хялгас захиалж дахин нягтлан хянана.

Хэрэв зөвхөн тестэр сайн чанарын боловч бусад багц нийлүүлэлтийн чанар доогуур байвал бид бүтээгдэхүүнийг буцаан явуулна. Буцах илгээмжний зардалыг бид хариуцахгүй болно.

Тиймээс бид зөвхөн сайн чанарын гараар түүн цэвэрлэсэн цагаан морины сүүлний хялгас авах ба хайнга байдлаас үүдсэн бохир хялгастай бол авах боломжгүй юм.

Танай байгууллага уг шаардлагуудыг хангаж чадах уу?

Танай байгууллага сайн чанарын цэвэрлэсэн цагаан морины хялгасыг нийлүүлэлт болгондоо илгээж чадах уу?

Тийм бол, бид тантай хамтран ажиллахад бэлэн байна. Манай байгууллага нэг жилд 400 кг хялгас ашигладаг бөгөөд цаашид улам өргөжүүлэн ажиллахаар зориж байна.

Таныг бидэнтэй хамтран ажиллахыг урьж байна.